Privacyverklaring

Om deze privacyverklaring in het Engels te lezen klik hier.

To view this privacy policy in English click here.

dewit 3D interieur, gevestigd aan Hoogstraat 24, 2851 BG Haastrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Site: https://www.3DEWIT.nl/
Adres: Hoogstraat 24, 2851 BG Haastrecht
Telefoon nr: 0611097273

Persoonsgegevens die wij verwerken

dewit 3D interieur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adres/bedrijfsgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bovenstaande persoonsgegevens worden door dewit 3D interieur gebruikt voor de volgende doeleinden;

  • Het afhandelen betalingen (versturen van factuur).
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Bij u langs te gaan voor het opnemen en inmeten t.b.v. de opdracht
  • Het afleveren van goederen en diensten.

dewit 3D interieur verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

dewit 3D interieur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door dewit 3D interieur.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

dewit 3D interieur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@3DEWIT.nl

Gepubliceerd op 25 september 2019 – versie 1.1

nl Nederlands
X